Back to top
Nơi Cử Hành Hôn Phối [07/11/16 10:20]
“Ai cư ngụ (trong trường hợp tạm trú) ở giáo xứ mình một tháng là thuộc quyền của giáo xứ” nên cha xứ có quyền lo hồ sơ hôn phối,… Nhưng theo Giáo luật thì con thấy phải cư trú từ 3 tháng trở lên (bán cư sở). Vậy theo cha vấn đề này như thế nào?
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 TN C [16/11/16 13:21]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 Thường niên - Năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ
HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 1 MÙA VỌNG A [23/11/16 03:19]
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ
HỌC HỎI NĂM PHÚT 4 CN MÙA VỌNG 2016 [27/12/16 20:27]
PHẦN I: THỰC HÀNH THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI'
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Mùa Vọng - Năm A [29/11/16 07:17]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Mùa Vọng - Năm A (Mt 3,1-12) Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 3 Mùa Vọng A [05/12/16 14:42]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Mùa Vọng - Năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
HỌC HỎI PHÚC ÂM: CN 4 MÙA VỌNG NĂM A [12/12/16 22:55]
HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM A   Lm. Nguyễn Cao Siêu
HỌC HỎI NĂM PHÚT CN (GH SỐ 5-10) [26/01/17 16:36]
HỌC HỎI THƯ CHUNG CỦA HĐGMVN 2016
Học hỏi Phúc âm CN Giáng Sinh [21/12/16 07:32]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Giáng Sinh (Lễ ban ngày) Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J  
Học hỏi Phúc âm lễ Mẹ Thiên Chúa [28/12/16 20:26]
Học hỏi Phúc âm lễ Mẹ Thiên Chúa Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu
HỎI & ĐÁP VỀ GIÁO LUẬT TRONG MỤC VỤ DI DÂN [02/01/17 17:30]
Khi chuẩn bị kết hôn, hồ sơ hôn phối gồm những gì? 1-     Giấy giới thiệu kết hôn. 2-     Giấy chứng nhận Rửa tội và Thêm sức. .......
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Hiển Linh, năm A [03/01/17 14:55]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Hiển Linh, năm A Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 TN A [10/01/17 16:35]
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 TN, năm A Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu
Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị [11/01/17 10:17]
đâu là nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng môi trường, và chúng ta cần phải làm gì để “chữa lành”, chăm sóc môi trường/trái đất của chúng ta.
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 TN A [18/01/17 07:31]
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 TN, năm A Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Học hỏi Phúc âm CN 4 TN A [24/01/17 21:07]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Thường niên - Năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
GIÁO HUẤN SỐ 11 (GPCT) [05/02/17 19:41]
H.Con người có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?(Câu 3) .
Audio Học hỏi Phúc âm CN 5 TN A [02/02/17 12:22]
Audio Học hỏi Phúc âm CN 5 TN A  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 6 TN A [08/02/17 15:29]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Thường niên - Năm A Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J
GIÁO HUẤN 12: TC MK CHO CON NGƯỜI [13/02/17 09:39]
H. Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta bằng cách nào? Và qua những giai đoạn nào? (Câu 7 & 8).
HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 7 TN A [14/02/17 15:24]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên - năm A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.  
GIÁO HUẤN 13: LƯU TRUYỀN MẠC KHẢI [20/02/17 04:17]
H. Mạc khải của Thiên Chúa được lưu truyền và được thực hiện bằng cách nào? (Câu 12 & 14).
Học hỏi Phúc âm CN 8 TN A [20/02/17 08:24]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 8 Thường niên - năm A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
GIÁO HUẤN SỐ 14 : THÁNH KINH [26/02/17 19:58]
H.Thánh Kinh là gì? Thánh Kinh có mấy phần? Đâu là trọng tâm của toàn bộ Thánh Kinh?
Học hỏi Phúc âm CN 1 MC A [01/03/17 10:00]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
GH 15: ĐÁP LỜI TC BẰNG ĐỨC TIN [06/03/17 15:03]
H. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng cách nào? (Câu 25).
GIÁO HUẤN SỐ 16: CHÚNG TÔI TIN [12/03/17 18:31]
H. Vì sao đức tin vừa là hành vi cá nhân, vừa là hành vi của Hội Thánh? (Câu 30).
Học hỏi Phúc âm CN 2 MC A [08/03/17 07:38]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu
Học hỏi Phúc âm CN 3 MC A [14/03/17 20:24]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
7 hướng dẫn để việc xưng tội hữu ích cho bạn [15/03/17 19:30]
Đây là lời khuyên của thánh Phanxicô de Sales trong cuốn Introduction to the Devout Life của ngài, trong một chương viết về Bí tích Hòa giải.
GH 17: THIÊN CHÚA DUY NHẤT [19/03/17 20:41]
H. Chúng ta phải có những thái độ nào khi tin vào Thiên Chúa duy nhất? (Câu 38).
GH 18 THIÊN CHÚA LÀ CHA - CON - THÁNH THẦN [21/03/17 15:15]
H. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? (Câu 46).
Học hỏi Phúc âm CN 4 MC A [22/03/17 15:46]
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm A Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
GH 19: TC SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG [29/03/17 17:33]
H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (Câu 51 & 52).
HỌC HỎI PHÚC ÂM CN 5 MÙA CHAY A [29/03/17 20:35]
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY, NĂM A Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu
[1] 2 3 4 5 Next ... Last
Bạn đang xem trang 1/1(có tất cả 411 mục)
TIN NỔI BẬT
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

SCĐ CHÚA NHỰT V MC A
SCĐ CHÚA NHỰT V MC A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA CHAY 2017
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA CHAY 2017 Phó tế Phêrô Trương Lê Đệ

TIN MỚI CẬP NHẬT
CON ĐÃ TIN THẦY - BCYL CN 4MC A
H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (Câu 51 & 52).
THỨ SÁU TUẦN THÁNH - CN PHỤC SINH - CN 4PHỤC SINH.
LỊCH THÊM SỨC GPCT 2017 (ĐÃ BỔ SUNG)
Khóa I. Từ 8g00 ngày 22-04-2017 đến 12g00 ngày 23-04-2017. Khóa II. Từ 8g00 ngày 20-05-2017 đến 12g00 ngày 21-05-2017.
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - TAM NHẬT VƯỢT QUA
Chuẩn Miễn Chế Tài Người Tổ Chức Hôn Phối Bất Hợp Pháp
: “Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp - nơi các gia đình - là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương” .
DANH SÁCH LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2016
Nếu có những gì sai sót hoặc thay đổi xin quý vị cho chúng tôi biết theo điạ chỉ email : gpcantho@gmail.com .Xin chân thành cám ơn quý vị.
Quyền Năng và Yêu Thương
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con được sống lại trong niềm tin vào Chúa để chúng con được sống dồi dào trong tình thương của Chúa. Amen.

ÐỨC GIÊSU LÀM ANH ĐƯỢC LÀNH MẠNH
Như người bệnh trong Tin Mừng, đã ba mươi tám năm nhưng anh vẫn kiên nỗ lực…Anh vẫn không bỏ cuộc.

MIỀN SINH, CÕI TỬ
Sinh – Tử là hai thái cực, hai đầu “mở” và “đóng” của cuộc lữ hành trần gian. Thật vậy, chính Chúa Giêsu cũng đã qua hai “ngưỡng” này – từ Belem tới Can-vê.

Nét Đẹp Của Người Ngồi Xuống…!
Xin cho mọi người luôn biết ngồi xuống và ngồi xuống để nét đẹp rạng tỏa cho đời, để tình yêu thương được lên ngôi giữa cái thế giới còn quá khác biệt hôm nay.

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN
Trong Mùa Chay này, Bạn sẽ làm gì để nhận ra con người thực của mình và quyết tâm tu sửa các thói hư tật xấu để ngày càng nên hoàn thiện giống như Đức Giê-su hơn ?

SỰ SÁNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ BÓNG TỐI CỦA CON NGƯỜI
Chúa Nhật Thứ III năm A với chủ đề Đức Giêsu là nguồn sống. Chúa Nhật Thứ IV hôm nay, phụng vụ lời Chúa mặc khải cho chúng ta Đức Giêsu là Ánh Sáng.

ĐỨC GIÊSU ÁNH SÁNG TRẦN GIAN.
Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải.

Nguồn sáng thật
Đức Giêsu là nguồn sáng của đời tôi. Tôi có để ánh sáng của Người chiếu soi những góc khuất của cuộc đời tôi không?

TỐI SÁNG
Lạy Chúa Cha từ ái, lạy Chúa Thánh Thần nguồn ánh sáng thật, xin cho con đủ can đảm để có thể mạnh dạn nói và nói thay cho nhiều người không dám nói: CON TIN

Xin Mở Mắt Con
Xin Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian soi sáng tâm trí để chúng ta biết nhìn đời thật đáng yêu, nhìn người bên cạnh thật đáng trân trọng

MULTIMEDIA

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23-29/03/2017

LIÊN KẾT WEBSITE