Back to top
VIDEO

[]

Videos liên quan:

Tin Mừng CN 5 MC A

Tin Mừng CN 5 MC A

Lễ Mân Côi

Lễ Mân Côi

CN 27TN.A

CN 27TN.A

CN 21TNC

CN 21TNC

CN 1 MC

CN 1 MC

Cha Pr Trần Hoàng Diệu nhận xứ Vinh Phát

Cha Pr Trần Hoàng Diệu nhận xứ Vinh Phát

TM LỄ THÁNH GIA NĂM A

TM LỄ THÁNH GIA NĂM A

CN 26 TN B

CN 26 TN B

CN 26TN.A

CN 26TN.A

cn18tnc

cn18tnc

Mùa Chay 2012

Mùa Chay 2012

Cha Pr Trương Minh Hải nhận xứ Trung Hải

Cha Pr Trương Minh Hải nhận xứ Trung Hải

Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

CN 25 TN B

CN 25 TN B

CN 25TN.A

CN 25TN.A

CN 17 TN.C

CN 17 TN.C

Đưa tiễn cha Dom  Đặng Xuân Đồng  về nhà hưu LM CT

Đưa tiễn cha Dom Đặng Xuân Đồng về nhà hưu LM CT

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Họ Đạo Trường Long

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Họ Đạo Trường Long

Chúa Nhật 25 TN C

Chúa Nhật 25 TN C

 CN 24 TN.B

CN 24 TN.B

Suy tôn Thánh Giá

Suy tôn Thánh Giá

CN 16 TN.C

CN 16 TN.C

Cha Mt Hoàng Đình Ninh Nhận Sở Lộ 20

Cha Mt Hoàng Đình Ninh Nhận Sở Lộ 20

Du lịch Côn Đảo

Du lịch Côn Đảo

TM Chúa Nhật 21 TN C

TM Chúa Nhật 21 TN C

CN 23 TN.B

CN 23 TN.B

CN 23TN.A

CN 23TN.A

CN 15 TN.C

CN 15 TN.C

Cha Aug Khanh về Đền Thánh Vinh Sơn

Cha Aug Khanh về Đền Thánh Vinh Sơn

Cha Cl. Nguyễn Văn Lanh  nhậm chức Cha sở Sakeo

Cha Cl. Nguyễn Văn Lanh nhậm chức Cha sở Sakeo

Người cha nhân hậu

Người cha nhân hậu

CN 22 TN B

CN 22 TN B

CN 22TN.A

CN 22TN.A

Phuc Sinh

Phuc Sinh

Nhung bai hat ve Me hay nhat

Nhung bai hat ve Me hay nhat

Cha Dũng về Gx Hòa Thượng - Hạt Sóc Trăng

Cha Dũng về Gx Hòa Thượng - Hạt Sóc Trăng

Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm C

CN 21 TN B

CN 21 TN B

CN 21TN.A

CN 21TN.A

Thứ Sáu Tuần Thánh 2013 tại Vatican và Giêrusalem

Thứ Sáu Tuần Thánh 2013 tại Vatican và Giêrusalem

Nét đẹp An Giang

Nét đẹp An Giang

Cha Vinh về Gx Bảo Lộc - Cà Mau

Cha Vinh về Gx Bảo Lộc - Cà Mau

Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C

CN 20 TN.B

CN 20 TN.B

CN 20 TN.A

CN 20 TN.A

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

CN 4 TN B

CN 4 TN B

Dòng Chúa Thánh Thần

Dòng Chúa Thánh Thần

Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm C

CN 19 TN B

CN 19 TN B

CN 19 TN.A

CN 19 TN.A

Cuộc thương khó theo PÂ Luca

Cuộc thương khó theo PÂ Luca

Viếng mộ ngày Xuân

Viếng mộ ngày Xuân

Tâm sự chiếc áo dòng

Tâm sự chiếc áo dòng

CN 22TNC

CN 22TNC

CN 18 TN B

CN 18 TN B

CN 18 TN.A

CN 18 TN.A

LE LA C

LE LA C

Vui ngày xuân mới

Vui ngày xuân mới

Giới Thiệu Lễ Phong Chức Linh Mục

Giới Thiệu Lễ Phong Chức Linh Mục

MẸ LÊN TRỜI

MẸ LÊN TRỜI

CN 17 TN B

CN 17 TN B

CN 17 TN.A

CN 17 TN.A

cn2chayc

cn2chayc

CN3TN

CN3TN

Phần 1 Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

Phần 1 Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

CN 20TNC

CN 20TNC

CN 16 TN B

CN 16 TN B

CN 16TN.A

CN 16TN.A

TM CN 5 TN C

TM CN 5 TN C

CN 3 TN B

CN 3 TN B

Bài Giảng Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

Bài Giảng Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

CN 19TNC

CN 19TNC

CN 15 TN.B 2015

CN 15 TN.B 2015

CN 15TN.A

CN 15TN.A

Tin Mừng CN 2 TN.C

Tin Mừng CN 2 TN.C

Khai mạc năm Thánh Dòng CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

Khai mạc năm Thánh Dòng CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

Giảng lễ An Táng Cha Giacôbê Tỏ

Giảng lễ An Táng Cha Giacôbê Tỏ

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C

CN 12TN.B

CN 12TN.B

CN 14TN.A

CN 14TN.A

Tin Mừng Lễ CGS chịu phép  rửa

Tin Mừng Lễ CGS chịu phép rửa

Lễ An Táng Ông Cố Phêrô

Lễ An Táng Ông Cố Phêrô

Lễ an táng cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

Lễ an táng cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm C (Lc 11, 1-13)

Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm C (Lc 11, 1-13)

CN 14 TN B

CN 14 TN B

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô

Tin Mừng Lễ Hiển Linh

Tin Mừng Lễ Hiển Linh

CN 2 TN B

CN 2 TN B

Tẩm liệm cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

Tẩm liệm cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên

Thánh Phêrô và Phalolô

Thánh Phêrô và Phalolô

CN MTC.A