Back to top
VIDEO

Lễ an táng Đức cha  Emmanuel

Lễ an táng Đức cha Emmanuel

Cha Nicôlas Ðỗ Hoàng Thọ về nhận xứ Nam Hải

Cha Nicôlas Ðỗ Hoàng Thọ về nhận xứ Nam Hải

CN 1 CHAY B

CN 1 CHAY B

CN 19 TN B

CN 19 TN B

CN 17 TN.C

CN 17 TN.C

CN 21TN.A

CN 21TN.A

Kim Khánh LM Đức cha Emmanuel

Kim Khánh LM Đức cha Emmanuel

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Giáo Xứ Xuân Hoà

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Giáo Xứ Xuân Hoà

CN 1 MC

CN 1 MC

Ave Maria Lavang

Ave Maria Lavang

cn18tnc

cn18tnc

CN 22TN.A

CN 22TN.A

Tường thuật về ĐHDC 2010

Tường thuật về ĐHDC 2010

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Họ Đạo Toà Giám Mục

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Họ Đạo Toà Giám Mục

CN 2 CHAY B

CN 2 CHAY B

CN 21 TN B

CN 21 TN B

CN 19TNC

CN 19TNC

CN 23TN.A

CN 23TN.A

Phác họa chương trình cho Giáo Phận

Phác họa chương trình cho Giáo Phận

Cha Phêrô Huỳnh Tấn Hảo về làm phó họ đạo Ðại Hải

Cha Phêrô Huỳnh Tấn Hảo về làm phó họ đạo Ðại Hải

CN 2 MC

CN 2 MC

CN 22 TN B

CN 22 TN B

CN 20TNC

CN 20TNC

Suy tôn Thánh Giá

Suy tôn Thánh Giá

Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm giàng tĩnh tâm LM GPCT

Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm giàng tĩnh tâm LM GPCT

Sinh Hoạt của Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Sinh Hoạt của Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Le gio cha Fx Truong Buu Diep

Le gio cha Fx Truong Buu Diep

CN 23 TN.B

CN 23 TN.B

CN 21TNC

CN 21TNC

CN 25TN.A

CN 25TN.A

Thư chúc tết của Đức cha Stêphanô

Thư chúc tết của Đức cha Stêphanô

Trại Hè Họ Đạo Mỹ Phước - Cần Thơ

Trại Hè Họ Đạo Mỹ Phước - Cần Thơ

CN 3 CHAY B

CN 3 CHAY B

Cha Giuse NGUYỄN HỮU CƯỜNG kỷ niệm 40 năm LM

Cha Giuse NGUYỄN HỮU CƯỜNG kỷ niệm 40 năm LM

CN 22TNC

CN 22TNC

CN 26TN.A

CN 26TN.A

An táng Cha Giuse Nguyễn Văn Đầy

An táng Cha Giuse Nguyễn Văn Đầy

Cha Pet Nguyễn Thành Chất về Trà Lồng

Cha Pet Nguyễn Thành Chất về Trà Lồng

Thanh tẩy Đền Thờ

Thanh tẩy Đền Thờ

 CN 24 TN.B

CN 24 TN.B

CN 23TNC

CN 23TNC

CN 27TN.A

CN 27TN.A

Cầu nguyện cho bà cố Maria

Cầu nguyện cho bà cố Maria

Đường Láng Trà Lồng - Cần Thơ

Đường Láng Trà Lồng - Cần Thơ

kHAI MẠC LỄ GIỖ CHA DIỆP LẦN THỨ 66 11/3/2012

kHAI MẠC LỄ GIỖ CHA DIỆP LẦN THỨ 66 11/3/2012

CN 25 TN B

CN 25 TN B

CN 24TNC

CN 24TNC

CN 28TN.A

CN 28TN.A

Đôi nét về Gx Ô Môn GPCT

Đôi nét về Gx Ô Môn GPCT

Cha Micae Võ Văn Thành - Nhậm Sở Trà Cú

Cha Micae Võ Văn Thành - Nhậm Sở Trà Cú

CN 4 CHAY B

CN 4 CHAY B

CN 26 TN B

CN 26 TN B

CN 25TNC

CN 25TNC

CN TRUYEN GIAO

CN TRUYEN GIAO

Phóng sự về họ Tam Sóc 3

Phóng sự về họ Tam Sóc 3

Cha Phuớc về họ Tân Thành

Cha Phuớc về họ Tân Thành

Cha Giuse Nguyễn Văn Thương về họ Tân Lập

Cha Giuse Nguyễn Văn Thương về họ Tân Lập

Lễ Mân Côi

Lễ Mân Côi

CN 26TNC

CN 26TNC

CN 30TN.A

CN 30TN.A

Phóng sự về họ Tam Sóc 2

Phóng sự về họ Tam Sóc 2

Cha Dom Mai Thúc Hòa về họ Vị Hưng

Cha Dom Mai Thúc Hòa về họ Vị Hưng

Cung hiến nhà thờ Cờ Đỏ

Cung hiến nhà thờ Cờ Đỏ

Lễ An Táng Cha Aug Trần Minh Khanh

Lễ An Táng Cha Aug Trần Minh Khanh

Lễ Mân Côi

Lễ Mân Côi

Lễ Các Đẳng

Lễ Các Đẳng

Phóng sự về họ Tam Sóc

Phóng sự về họ Tam Sóc

Cha Lập cha phó mới họ Trà Lồng

Cha Lập cha phó mới họ Trà Lồng

CN 5 CHAY B

CN 5 CHAY B

CN 28TN B

CN 28TN B

CN 28tn.c

CN 28tn.c

CN 32TN.A

CN 32TN.A

Lễ tang Bà cố cha Vĩnh 1

Lễ tang Bà cố cha Vĩnh 1

Cha Phêrô Nguyễn Văn Khuyến về Họ Vị Thanh

Cha Phêrô Nguyễn Văn Khuyến về Họ Vị Thanh

Cha Phêrô  Lê Quang Phú  giảng lễ khánh thành nhà thờ Cờ Đỏ

Cha Phêrô Lê Quang Phú giảng lễ khánh thành nhà thờ Cờ Đỏ

Tìm hiểu về Năm Đức Tin

Tìm hiểu về Năm Đức Tin

CN 29tn.c

CN 29tn.c

TDVN

TDVN

Lễ tang Bà cố cha Vĩnh 2

Lễ tang Bà cố cha Vĩnh 2

Cha Phaolo Lê Tấn Phong về Rạch Súc A

Cha Phaolo Lê Tấn Phong về Rạch Súc A

Tân LM Gc Nguyễn Thanh Hảo

Tân LM Gc Nguyễn Thanh Hảo

Nghi thức khai mạc Năm Đức Tin

Nghi thức khai mạc Năm Đức Tin

CN 30tn.c

CN 30tn.c

CN 34TN.A

CN 34TN.A

Lễ tang Bà cố cha Vĩnh 3

Lễ tang Bà cố cha Vĩnh 3

Cha Ma. Nguyễn Lê Nhật Minh Nhậm Sở Họ Vị Tín

Cha Ma. Nguyễn Lê Nhật Minh Nhậm Sở Họ Vị Tín

Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Chúa Nhật 5 Mùa Chay

CN 30 TN.B

CN 30 TN.B

CN 31tn.c

CN 31tn.c

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B

ĐHY thăm mục vụ Cà Mau

ĐHY thăm mục vụ Cà Mau

Hiền mẫu Ô Môn

Hiền mẫu Ô Môn

Lễ giỗ lần thứ 66 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Lễ giỗ lần thứ 66 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Lễ Các Thánh Nam Nữ, TV.23

Lễ Các Thánh Nam Nữ, TV.23

CN 32tn.c

CN 32tn.c

CN1V.B

CN1V.B

Lễ khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Tròi

Lễ khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Tròi

Cha Toma Nguyễn Phước Trinh về Họ Kim Phụng

Cha Toma Nguyễn Phước Trinh về Họ Kim Phụng

CN LE LA

CN LE LA

CN 31 TN.B

CN 31 TN.B

CTTĐVN

CTTĐVN

CN 2MV.B

CN 2MV.B

Lễ An Táng Cha GB Lê Văn Trọn

Lễ An Táng Cha GB Lê Văn Trọn

Nét đẹp Vị Thanh

Nét đẹp Vị Thanh

Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu

Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu

CN 32TN B

CN 32TN B

CN 34tn.c

CN 34tn.c

CN 3MV.B

CN 3MV.B

Tiễn cha Ant Đồng về nhà hưu LM

Tiễn cha Ant Đồng về nhà hưu LM

Rước Mẹ đến nhà

Rước Mẹ đến nhà

DUONG THAP GIA

DUONG THAP GIA

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CN 1mv.a

CN 1mv.a

CN 4MV.B

CN 4MV.B

Cải táng cha Dom Nguyễn Ngọc Tố

Cải táng cha Dom Nguyễn Ngọc Tố

Chuông Nhà thờ Bạc Liêu

Chuông Nhà thờ Bạc Liêu

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

CN 34 TN.B

CN 34 TN.B

CN 2mv.a

CN 2mv.a

Câu Chuyện Chúa Giáng Sinh

Câu Chuyện Chúa Giáng Sinh

Chân dung Linh Mục

Chân dung Linh Mục

Lễ Giỗ Giáp Năm Đức Cha Emmanuel

Lễ Giỗ Giáp Năm Đức Cha Emmanuel

14 Dang Thanh Gia Chua Da Di Qua Tai Jerusalem (

14 Dang Thanh Gia Chua Da Di Qua Tai Jerusalem (

CN 1MV C

CN 1MV C

CN 3mv.a

CN 3mv.a

CN Lễ Thánh Gia B

CN Lễ Thánh Gia B

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Đôi lời ĐHY GB nhắn nhủ trong  lễ ngân khánh cha Paul Vinh

Đôi lời ĐHY GB nhắn nhủ trong lễ ngân khánh cha Paul Vinh

Thập giá ngất cao

Thập giá ngất cao

CN 2MV C

CN 2MV C

CN 4mv.a

CN 4mv.a

CN 1 TN B

CN 1 TN B

BG của ĐC Stêphanô dịp lễ giỗ Cha Diệp 2011

BG của ĐC Stêphanô dịp lễ giỗ Cha Diệp 2011

Lễ Các Đẳng tại Họ Cờ Đỏ

Lễ Các Đẳng tại Họ Cờ Đỏ

Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô

Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô

CN 3MV C

CN 3MV C

Giáng Sinh

Giáng Sinh

CN 2 TN B

CN 2 TN B

Đức cha Khảm giảng bế mạc lễ giỗ cha Diệp 2011

Đức cha Khảm giảng bế mạc lễ giỗ cha Diệp 2011

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hoan ca Phục Sinh

Hoan ca Phục Sinh

Đức Kitô cứu thế

Đức Kitô cứu thế

LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

CN 3TN.B 2015

CN 3TN.B 2015

Bài giảng của Cha Carôlô trong lễ giỗ cha Diệp 2011

Bài giảng của Cha Carôlô trong lễ giỗ cha Diệp 2011

Cac Thanh Tu Dao Viet Nam.flv

Cac Thanh Tu Dao Viet Nam.flv

Phúc thay những người không thấy mà tin

Phúc thay những người không thấy mà tin

CN 4MV C

CN 4MV C

Me TC

Me TC

CN 4QN.B

CN 4QN.B

Phong chức LM tại Bến Bào

Phong chức LM tại Bến Bào

Nhà thờ Vô Nhiễm - Hạt  Bạc Liêu

Nhà thờ Vô Nhiễm - Hạt Bạc Liêu

"Hallelujah" | Handel

"Hallelujah" | Handel's Messiah Rocks

Lễ Thánh gia năm C

Lễ Thánh gia năm C

Le Hien linh

Le Hien linh

Ý Nghĩa Tuần Thánh

Ý Nghĩa Tuần Thánh

Mái ấm Thiên Ân

Mái ấm Thiên Ân

40 năm hồng ân

40 năm hồng ân

CN 2 PS.

CN 2 PS.

Lễ Hiển Linh

Lễ Hiển Linh

Cn1tna

Cn1tna

Ngài Rửa Chân Con Sao

Ngài Rửa Chân Con Sao

Khánh thành nhà thờ Gành Hào

Khánh thành nhà thờ Gành Hào

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

CN 3 PS.B

CN 3 PS.B

Tin Mừng Lễ Hiển Linh

Tin Mừng Lễ Hiển Linh

Cn2tna

Cn2tna

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TV30

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TV30

Lễ Thanh Minh tại Họ đạo Bạc Liêu

Lễ Thanh Minh tại Họ đạo Bạc Liêu

CÁT BỤI MONG MANH

CÁT BỤI MONG MANH

Khánh thành nhà thờ Tam Sóc

Khánh thành nhà thờ Tam Sóc

Tin Mừng Lễ CGS chịu phép  rửa

Tin Mừng Lễ CGS chịu phép rửa

Cn3tna

Cn3tna

CN 2 PS 2015

CN 2 PS 2015

Aug Tan

Aug Tan

NGƯỜI SẼ ĐẾN

NGƯỜI SẼ ĐẾN

Giới Thiệu Các Dòng Tu

Giới Thiệu Các Dòng Tu

CN 1TN C

CN 1TN C

Xuân Giáp Ngọ 2014

Xuân Giáp Ngọ 2014

CN 3 PS. B 2015

CN 3 PS. B 2015

BG lễ an táng cha Aug Lê Dương Tân

BG lễ an táng cha Aug Lê Dương Tân

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Inê

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Inê

CN4 PS.B.2015

CN4 PS.B.2015

Tin Mừng CN 2 TN.C

Tin Mừng CN 2 TN.C

CN 5tn.a

CN 5tn.a

Kinh dang Ba Ngoi

Kinh dang Ba Ngoi

Lễ dầu GPCT 2011

Lễ dầu GPCT 2011

Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B

Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B

ơn Thiên Triệu

ơn Thiên Triệu

CN 2TNC

CN 2TNC

CN 6TNA

CN 6TNA

Lễ MTC.B

Lễ MTC.B

GPCT chào đón  Đức TGM Leopoldo Girelli

GPCT chào đón Đức TGM Leopoldo Girelli

CN II MV B

CN II MV B

Linh mục đời đời

Linh mục đời đời

 CN 3TN.C

CN 3TN.C

Cn7tna

Cn7tna

CN 12TN.B

CN 12TN.B

Bài nói chuyện của Đức TGM Leopoldo Girelli tại GPCT

Bài nói chuyện của Đức TGM Leopoldo Girelli tại GPCT

Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giảng lễ 40 năm Lm Cha Đôminicô

Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giảng lễ 40 năm Lm Cha Đôminicô

Lễ ơn gọi tại Hạt Vị Thanh

Lễ ơn gọi tại Hạt Vị Thanh

CN 4TNC

CN 4TNC

Cn8tna

Cn8tna

CN 13 TN.B

CN 13 TN.B

Lễ Phục Sinh tại Họ Thới Long Xuân -GPCT

Lễ Phục Sinh tại Họ Thới Long Xuân -GPCT

Vui lên - CN 3 Vọng B

Vui lên - CN 3 Vọng B

CN 5 PS.B.15

CN 5 PS.B.15

CN 5 TNC

CN 5 TNC

Lễ tro

Lễ tro

Thánh Phêrô và Phalolô

Thánh Phêrô và Phalolô

Lễ An Táng Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn

Lễ An Táng Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn

CN IV Mùa Vọng B

CN IV Mùa Vọng B

Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh B

Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh B

TM CN 5 TN C

TM CN 5 TN C

CN 1mc.a

CN 1mc.a

CN 15 TN.B 2015

CN 15 TN.B 2015

Tiểu sử cha Anrê Nguyễn Quang Toàn

Tiểu sử cha Anrê Nguyễn Quang Toàn

Lời chúc Giáng Sinh của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Lời chúc Giáng Sinh của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Lễ An Táng Cha Cô Nguyễn Hải Bằng

Lễ An Táng Cha Cô Nguyễn Hải Bằng

Lễ Tro

Lễ Tro

cn2mca

cn2mca

CN 20 TN.B

CN 20 TN.B

Thánh lễ an táng Cha Anrê

Thánh lễ an táng Cha Anrê

Phúc Âm: LỄ GIÁNG SINH - Lễ Đêm

Phúc Âm: LỄ GIÁNG SINH - Lễ Đêm

Sống giới răn yêu thương

Sống giới răn yêu thương

CN 1CHAY C

CN 1CHAY C

Giuse

Giuse

Chúa Nhật Truyền giáo

Chúa Nhật Truyền giáo

Du lịch đảo Phú Quốc

Du lịch đảo Phú Quốc

DÂNG HÀI NHI

DÂNG HÀI NHI

Requiem

Requiem

cn2chayc

cn2chayc

CN 3C.A

CN 3C.A

Lễ Các Thánh

Lễ Các Thánh

Khánh thành nhà thờ Cái Răng - Phần 1

Khánh thành nhà thờ Cái Răng - Phần 1

Ave Maria

Ave Maria

Chúa về trời

Chúa về trời

CN 3 CHAY C

CN 3 CHAY C

Tu Luc Me Noi Loi Xin Vang

Tu Luc Me Noi Loi Xin Vang

Lễ Tro

Lễ Tro

Khánh thành nhà thờ Cái Răng - Phần 2

Khánh thành nhà thờ Cái Răng - Phần 2

Văn nghệ Gx Chính Tòa Cần Thơ

Văn nghệ Gx Chính Tòa Cần Thơ

Lễ Thêm Sức Họ Đạo Cái Tắc

Lễ Thêm Sức Họ Đạo Cái Tắc

CHÚA NHẬT 4 MC. C

CHÚA NHẬT 4 MC. C

CN 4mc.a

CN 4mc.a

Lễ Lá 2016

Lễ Lá 2016

Họ Bạc Liêu giới thiệu ơn gọi

Họ Bạc Liêu giới thiệu ơn gọi

Hoạt Cảnh Giáng Sinh

Hoạt Cảnh Giáng Sinh

Lễ an táng cho Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện

Lễ an táng cho Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện

CN 5 CHAY C

CN 5 CHAY C

CN 5C.A

CN 5C.A

Nụ hôn Giuđa

Nụ hôn Giuđa

Mừng lễ Kim Khánh LM cha Ant.Nguyễn Mạnh Đồng

Mừng lễ Kim Khánh LM cha Ant.Nguyễn Mạnh Đồng

Maria Me TC

Maria Me TC

Lễ Hiện Xuống

Lễ Hiện Xuống

LE LA C

LE LA C

CN LE LA NAM A

CN LE LA NAM A

Phêrô và tiếng gà gáy

Phêrô và tiếng gà gáy

Họp mặt Giáo Lý Viên Hạt Vị Thanh

Họp mặt Giáo Lý Viên Hạt Vị Thanh

Lễ Khấn HD Con Đức Mẹ Cần Thơ

Lễ Khấn HD Con Đức Mẹ Cần Thơ

Dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ Xuân Hoà

Dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ Xuân Hoà

Cuộc thương khó theo PÂ Luca

Cuộc thương khó theo PÂ Luca

Cuộc thương khó

Cuộc thương khó

Luật yêu thương

Luật yêu thương

Tiểu phẩm: lời con muốn nói - Gx Chính Toà CT

Tiểu phẩm: lời con muốn nói - Gx Chính Toà CT

Lễ Hiển Linh

Lễ Hiển Linh

Tôn vinh Chúa Ba Ngôi

Tôn vinh Chúa Ba Ngôi

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Hoan ca Phục Sinh

Hoan ca Phục Sinh

Thập giá Tình yêu

Thập giá Tình yêu

Đại hội giới trẻ Hạt Cần Thơ - GPCT 2011

Đại hội giới trẻ Hạt Cần Thơ - GPCT 2011

Le Chua Hien Linh

Le Chua Hien Linh

Lễ MTC

Lễ MTC

Thứ Sáu Tuần Thánh 2013 tại Vatican và Giêrusalem

Thứ Sáu Tuần Thánh 2013 tại Vatican và Giêrusalem

CN 3PS.A

CN 3PS.A

Người chết vì yêu

Người chết vì yêu

Hạt Vị Thanh bế mạc Tháng Hoa 2011

Hạt Vị Thanh bế mạc Tháng Hoa 2011

Thánh lễ kỳ niệm Linh Mục

Thánh lễ kỳ niệm Linh Mục

Trái tim rực cháy - Lm Thái Nguyên

Trái tim rực cháy - Lm Thái Nguyên

Phuc Sinh

Phuc Sinh

CN 4PS.A

CN 4PS.A

Alleluia - Handel

Alleluia - Handel

Tẩm liệm cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

Tẩm liệm cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

CN 2 TN B

CN 2 TN B

CN 11TN.B

CN 11TN.B

Chua Nhat 2 PS

Chua Nhat 2 PS

CN 5PS.A

CN 5PS.A

Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN C

Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN C

Lễ an táng cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

Lễ an táng cha Giacôbê Lê Văn Tỏ

Lễ An Táng Ông Cố Phêrô

Lễ An Táng Ông Cố Phêrô

Điểm Tựa Đời Con 2012

Điểm Tựa Đời Con 2012

Chua Nhat 3 PS.C

Chua Nhat 3 PS.C

Tình Chúa Yêu Con (Tân Cổ)

Tình Chúa Yêu Con (Tân Cổ)

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên

Giảng lễ An Táng Cha Giacôbê Tỏ

Giảng lễ An Táng Cha Giacôbê Tỏ

Khai mạc năm Thánh Dòng CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

Khai mạc năm Thánh Dòng CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

Sinh nhật thánh GB

Sinh nhật thánh GB

CN 4PS.C

CN 4PS.C

CN 6PS.A

CN 6PS.A

Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm C (Lc 11, 1-13)

Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm C (Lc 11, 1-13)

Bài Giảng Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

Bài Giảng Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

CN 3 TN B

CN 3 TN B

Lễ An Táng Bà Cố Maria Teresa

Lễ An Táng Bà Cố Maria Teresa

CN 5PS.C

CN 5PS.C

CN Thang Thien A

CN Thang Thien A

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C

Phần 1 Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

Phần 1 Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê

CN3TN

CN3TN

Chúa Nhật 13 TN B

Chúa Nhật 13 TN B

CN 6PS.C

CN 6PS.C

Le HX.A

Le HX.A

MẸ LÊN TRỜI

MẸ LÊN TRỜI

Giới Thiệu Lễ Phong Chức Linh Mục

Giới Thiệu Lễ Phong Chức Linh Mục

Vui ngày xuân mới

Vui ngày xuân mới

Kinh chiều

Kinh chiều

CN THANG THIEN C

CN THANG THIEN C

Chua Ba Ngoi A

Chua Ba Ngoi A

TM Chúa Nhật 21 TN C

TM Chúa Nhật 21 TN C

Tâm sự chiếc áo dòng

Tâm sự chiếc áo dòng

Viếng mộ ngày Xuân

Viếng mộ ngày Xuân

Nguyện cầu cha Phanxicô

Nguyện cầu cha Phanxicô

Le Hien Xuong

Le Hien Xuong

CN MTC.A

CN MTC.A

Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm C

Dòng Chúa Thánh Thần

Dòng Chúa Thánh Thần

CN 4 TN B

CN 4 TN B

CN 14 TN B

CN 14 TN B

CN LE BA NGOI C

CN LE BA NGOI C

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô

Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C

Cha Vinh về Gx Bảo Lộc - Cà Mau

Cha Vinh về Gx Bảo Lộc - Cà Mau

Nét đẹp An Giang

Nét đẹp An Giang

Ngai sai con di

Ngai sai con di

CN LE MTC. C

CN LE MTC. C

CN 14TN.A

CN 14TN.A

Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm C

Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm C

Cha Dũng về Gx Hòa Thượng - Hạt Sóc Trăng

Cha Dũng về Gx Hòa Thượng - Hạt Sóc Trăng

cn 5tnb

cn 5tnb

Giáo Phận Cần Thơ Đón Tiếp Đức Tổng Giám Mục

Giáo Phận Cần Thơ Đón Tiếp Đức Tổng Giám Mục

CN 10 THUONG NIEN C

CN 10 THUONG NIEN C

CN 15TN.A

CN 15TN.A

Người cha nhân hậu

Người cha nhân hậu

Cha Cl. Nguyễn Văn Lanh  nhậm chức Cha sở Sakeo

Cha Cl. Nguyễn Văn Lanh nhậm chức Cha sở Sakeo

Nhung bai hat ve Me hay nhat

Nhung bai hat ve Me hay nhat

CN 16 TN B

CN 16 TN B

CN 11TN.C

CN 11TN.C

CN 16TN.A

CN 16TN.A

Chúa Nhật 25 TN C

Chúa Nhật 25 TN C

Du lịch Côn Đảo

Du lịch Côn Đảo

CN 6 TN B

CN 6 TN B

Nghi Thức Đặt Viên Đá Trung Tâm Mục Vụ Cần Thơ

Nghi Thức Đặt Viên Đá Trung Tâm Mục Vụ Cần Thơ

CN 12 THUONG NIEN C

CN 12 THUONG NIEN C

CN 17 TN.A

CN 17 TN.A

Tin Mừng CN 5 MC A

Tin Mừng CN 5 MC A

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Họ Đạo Trường Long

Nghi Lễ Nhậm Chức Cha Sở Họ Đạo Trường Long

Cha Aug Khanh về Đền Thánh Vinh Sơn

Cha Aug Khanh về Đền Thánh Vinh Sơn

Lễ An Táng Bà Cố Anna

Lễ An Táng Bà Cố Anna

CN 13 THUONG NIEN C

CN 13 THUONG NIEN C

CN 18 TN.A

CN 18 TN.A

Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Cha Pr Trương Minh Hải nhận xứ Trung Hải

Cha Pr Trương Minh Hải nhận xứ Trung Hải

Cha Mt Hoàng Đình Ninh Nhận Sở Lộ 20

Cha Mt Hoàng Đình Ninh Nhận Sở Lộ 20

CN 17 TN B

CN 17 TN B

CN 14 THUONG NIEN C

CN 14 THUONG NIEN C

CN 19 TN.A

CN 19 TN.A

Bánh Mì Chúa Nhật 29 TN C

Bánh Mì Chúa Nhật 29 TN C

Cha Pr Trần Hoàng Diệu nhận xứ Vinh Phát

Cha Pr Trần Hoàng Diệu nhận xứ Vinh Phát

Đưa tiễn cha Dom  Đặng Xuân Đồng  về nhà hưu LM CT

Đưa tiễn cha Dom Đặng Xuân Đồng về nhà hưu LM CT

CN 18 TN B

CN 18 TN B

CN 15 TN.C

CN 15 TN.C

CN 20 TN.A

CN 20 TN.A

TM LỄ THÁNH GIA NĂM A

TM LỄ THÁNH GIA NĂM A

Cha Pr NguyễnTrung Viên phó xứ Phụng Hiệp

Cha Pr NguyễnTrung Viên phó xứ Phụng Hiệp

Mùa Chay 2012

Mùa Chay 2012

Tieu su Thanh Da Minh

Tieu su Thanh Da Minh

CN 16 TN.C

CN 16 TN.C

TIN NỔI BẬT
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

SCĐ CHÚA NHỰT V MC A
SCĐ CHÚA NHỰT V MC A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA CHAY 2017
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA CHAY 2017 Phó tế Phêrô Trương Lê Đệ

TIN MỚI CẬP NHẬT
CON ĐÃ TIN THẦY - BCYL CN 4MC A
H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (Câu 51 & 52).
THỨ SÁU TUẦN THÁNH - CN PHỤC SINH - CN 4PHỤC SINH.
LỊCH THÊM SỨC GPCT 2017 (ĐÃ BỔ SUNG)
Khóa I. Từ 8g00 ngày 22-04-2017 đến 12g00 ngày 23-04-2017. Khóa II. Từ 8g00 ngày 20-05-2017 đến 12g00 ngày 21-05-2017.
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - TAM NHẬT VƯỢT QUA
Chuẩn Miễn Chế Tài Người Tổ Chức Hôn Phối Bất Hợp Pháp
: “Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp - nơi các gia đình - là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương” .
DANH SÁCH LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2016
Nếu có những gì sai sót hoặc thay đổi xin quý vị cho chúng tôi biết theo điạ chỉ email : gpcantho@gmail.com .Xin chân thành cám ơn quý vị.
Quyền Năng và Yêu Thương
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con được sống lại trong niềm tin vào Chúa để chúng con được sống dồi dào trong tình thương của Chúa. Amen.

ÐỨC GIÊSU LÀM ANH ĐƯỢC LÀNH MẠNH
Như người bệnh trong Tin Mừng, đã ba mươi tám năm nhưng anh vẫn kiên nỗ lực…Anh vẫn không bỏ cuộc.

MIỀN SINH, CÕI TỬ
Sinh – Tử là hai thái cực, hai đầu “mở” và “đóng” của cuộc lữ hành trần gian. Thật vậy, chính Chúa Giêsu cũng đã qua hai “ngưỡng” này – từ Belem tới Can-vê.

Nét Đẹp Của Người Ngồi Xuống…!
Xin cho mọi người luôn biết ngồi xuống và ngồi xuống để nét đẹp rạng tỏa cho đời, để tình yêu thương được lên ngôi giữa cái thế giới còn quá khác biệt hôm nay.

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN
Trong Mùa Chay này, Bạn sẽ làm gì để nhận ra con người thực của mình và quyết tâm tu sửa các thói hư tật xấu để ngày càng nên hoàn thiện giống như Đức Giê-su hơn ?

SỰ SÁNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ BÓNG TỐI CỦA CON NGƯỜI
Chúa Nhật Thứ III năm A với chủ đề Đức Giêsu là nguồn sống. Chúa Nhật Thứ IV hôm nay, phụng vụ lời Chúa mặc khải cho chúng ta Đức Giêsu là Ánh Sáng.

ĐỨC GIÊSU ÁNH SÁNG TRẦN GIAN.
Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải.

Nguồn sáng thật
Đức Giêsu là nguồn sáng của đời tôi. Tôi có để ánh sáng của Người chiếu soi những góc khuất của cuộc đời tôi không?

TỐI SÁNG
Lạy Chúa Cha từ ái, lạy Chúa Thánh Thần nguồn ánh sáng thật, xin cho con đủ can đảm để có thể mạnh dạn nói và nói thay cho nhiều người không dám nói: CON TIN

Xin Mở Mắt Con
Xin Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian soi sáng tâm trí để chúng ta biết nhìn đời thật đáng yêu, nhìn người bên cạnh thật đáng trân trọng

MULTIMEDIA

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23-29/03/2017

LIÊN KẾT WEBSITE